Nieuws van de Professionele Leergemeenschap Jonge Kind

In het najaar van 2019 is de enthousiaste groep PLG Jonge Kind van ‘Lerende Leraren’ opgestart o.l.v. haar inspirerende voorzitter Alma Rikkerink. In de groep is een grote diversiteit aan expertise aanwezig, op het gebied van de ontwikkeling en het leren van het jonge kind, vanuit zowel het werkveld als de opleiding. De PLG heeft 2 producten ontwikkeld die belangrijk zijn bij de begeleiding van leerkrachten jonge kind en die inspiratie bieden bij de visieontwikkeling en het gesprek met elkaar over de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen.

 

De producten zijn:

  1. De kaartenset: Leren van Spel?

 Uitgangspunten voor een onderbouwde visie op het onderwijs aan jonge kinderen.

 

De kaartenset bestaat uit 7 kaarten waarin belangrijke inhoudelijke thema’s m.b.t. de visieontwikkeling, de bouwstenen voor goed onderwijs aan jonge kinderen en de inhoudelijke samenwerking aan bod komen. Elk thema wordt m.b.v. een stelling geïntroduceerd en kort toegelicht vanuit actuele ontwikkelingen. Ook is er een QR-code op elke kaart opgenomen waarmee verdiepende artikelen en/of filmpjes geopend kunnen worden.

De kaartenset kan gebruikt worden op school- organisatie- en opleidings niveau. De kaarten kunnen ingezet worden om te reflecteren op de eigen praktijk, met elkaar in gesprek te gaan over kansrijke ontwikkelingen voor de eigen praktijk en de visie te verdiepen. Het leren van en met elkaar is hierbij het uitgangspunt.

Ieder schoolbestuur heeft naar rato een aantal dozen ontvangen voor eigen gebruik.
De kaarten zijn te downloaden via:  Jonge Kind Archieven – Lerende Leraren

 

 

  1. Het bekwaamheidsprofiel (startende) Leerkracht Jonge Kind en de kwaliteitstandaard Goed Onderwijs voor het Jonge Kind.

 

Wat is nu goed onderwijs voor Jonge Kinderen? Welke attitude, kennis en kunde zijn hierbij van belang en hoe kunnen leerkrachten zich ontwikkelen van basisbekwaam naar vakbekwaam?

De Kwaliteitstandaard en het Bekwaamheidsprofiel JK zijn beide gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ‘good practices’ over wat ertoe doet in de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen, wat dit betekent voor het handelen van de leerkracht jonge kind, de inrichting van een rijke speel-leer omgeving en de samenwerking met relevante anderen.

De kwaliteitsstandaard kan ingezet worden bij de visie ontwikkeling en de onderbouwing van het beredeneerde aanbod voor het onderwijs aan jonge kinderen.

Het bekwaamheidsprofiel is een ontwikkelingsgericht instrument waarmee startende leerkrachten begeleid kunnen worden op weg naar vakbekwame leerkrachten jonge kind. Ook kan het gebruikt worden als evaluatie-en ontwikkelinstrument in de eigen school- bestuurs organisatie. Zeker met het oog op de toekomstige ontwikkelingen naar een IKC zal het dienst kunnen doen, om in de samenwerking met andere betrokkenen, de specifieke (benodigde) expertise voor onderwijs aan jonge kinderen te expliciteren en de samenwerking inhoudelijk vorm te geven.

 

Het bekwaamheidsprofiel en de kwaliteitstandaard zijn te downloaden via bijgaande link: https://lerendeleraren.nl/2021/04/21/bekwaamheidseisen-en-kwaliteitsstandaarden-voor-professionals-jonge-kind-groep-1-3/

(knop producten>artikel)

 

Op de WOS/opleidersdag van 22-04 jl. heeft de PLG  JK de producten gepresenteerd aan de aanwezigen.

In de ontwerpateliers kan de kaartenset gebruikt worden om studenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun visie en de verdieping van de kennis en kunde bij het vorm geven van hun onderwijs aan jonge kinderen.

In het komende schooljaar zullen de producten bij een aantal schoolbesturen ingezet gaan worden in PLG- of intervisie verband. We zijn erg benieuwd naar de ervaringen!

In de curriculumvernieuwing  van de PABO zullen de producten mede de basis gaan vormen voor de specialisatie jonge kind. Zo ontstaat er een doorgaande lijn van de opleiding naar het werkveld.

 

We hopen dat de producten bijdragen aan betekenisvol en kansrijk onderwijs voor jonge kinderen!

 

Hartelijke groet

Namens PLG Jonge Kind

Gerdie Deterd Oude Weme (opleidingsdocent Jonge Kind)