Kaartenset Jonge Kind

Leren van spel? Uitgangspunten voor een onderbouwde visie op het onderwijs aan jonge kinderen.  Dit product van de PLG Jonge Kind gaat ingezet worden ten behoeve van de verspreiding van onze visie: het belang van spel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De inhoud van deze kaartenset is o.a. gebaseerd op de ideeën uit ‘Leren van spel’ (M. […]

Lees verder... Kaartenset Jonge Kind

Artikel: Een kijkje bij een PLG (Jonge Kind)

De Professionele Leergemeenschap Jonge Kind (PLG JK) is afgelopen schooljaar gestart binnen het Kennisnetwerk Lerende Leraren.  Zij zijn tevens verbonden bij Saxion aan het Expertise Centrum Jonge Kind als werkveldadviescommissie. De groep bestaat uit een tiental jonge-kindspecialisten van diverse besturen uit de regio Twente. Twee deelnemers, Conny Reijns-Belvroy en Alma Rikkerink, hebben samen een artikel gepubliceerd […]

Lees verder... Artikel: Een kijkje bij een PLG (Jonge Kind)