Over

Over Lerende Leraren

Welkom bij het professionaliseringsplatform lerendeleraren.nl van
Kennisnetwerk Lerende Leraren.

Hoe werkt het?

Kennisnetwerk Lerende Leraren is een partnerschap van onderwijsorganisaties in Twente. Het netwerk heeft een diversiteit aan producten gerealiseerd die je kan gebruiken in leergemeenschappen van (aspirant) leraren, schoolteams, lerarenopleiders en onderzoekers. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Deze website biedt:

1. Producten:
Een overzicht van allerlei verschillende de producten. Voorbeelden zijn:

  • Kennisclips bij diverse kennisbases Primair Onderwijs Een goede basis
  • Kennisclips bij actuele thema’s
  • Praktijkvoorbeelden in korte clips gerelateerd aan kennisclips
  • Didactische materialen
  • HRM Documenten
  • Infographics om zowel kennis-als praktijkclips te maken

2. PLG’s:
Een PLG is een Professionele leergemeenschap van leraren, lerarenopleiders en onderzoekers die in het kader van scholing in tijd gefaciliteerd wordt door de werkgever (minimaal 40 uur op jaarbasis) om te komen tot kennisdeling of -ontwikkeling.

Het platform biedt de PLG de mogelijkheid om ontmoeting te organiseren, daarbij kan de PLG gebruik maken van een besloten werkomgeving.

Een PLG heeft als opdracht:
* individuele kennis expliciteren;
* gezamenlijke kennis in beeld brengen;
* essentiële kennis definiëren;
* opborrelende leervragen beantwoorden;
* opbrengsten omzetten in een beroepsproduct.

Een PLG stelt zijn eigen doelen en frequentie van ontmoeting vast.

3. Projectgroepen
Een projectgroep binnen het Kennisnetwerk is een groep professionals die op basis van
een erkende projectaanvraag werkt aan de geformuleerde doelen.
Het Kennisnetwerk biedt een platform om de doelen te realiseren en te komen tot
kennisdeling en/of -ontwikkeling.

Het platform stelt de projectgroep in de gelegenheid ontmoeting te organiseren,
daarbij kan de groep gebruik maken van een besloten werkomgeving.
Een projectgroep binnen het Kennisnetwerk heeft in ieder geval de
verantwoordelijkheid gerealiseerde opbrengsten te delen via www.lerendeleraren.nl.
Een projectgroep stelt zijn eigen doelen en frequentie van ontmoeting vast.
De groep wijst een contactpersoon aan die met de programmaleiding van het Kennisnetwerk communiceert. (info@lerendeleraren.nl)

4. Expertgroepen
Een expertgroep binnen het Kennisnetwerk is een groep professionals met
overeenkomstige expertise, verantwoordelijkheid dan wel taak.
Het Kennisnetwerk biedt een platform voor kennisdeling en/of -ontwikkeling.

Het platform biedt de werkgroep de mogelijkheid om ontmoeting te organiseren, daarbij
kan de groep gebruik maken van een besloten werkomgeving.
Een werkgroep stelt zijn eigen doelen en frequentie van ontmoeting vast.
De groep wijst een contactpersoon aan die met de programmaleiding van het
Kennisnetwerk communiceert. (info@lerendeleraren.nl)

5. Leden:
Het is mogelijk om leden van deze website te benaderen voor kennisdeling en vragen. Door het deelnemen aan een PLG ontstaan experts op bepaalde thema’s die graag hun kennis met u willen te delen.

Deze website is een beschermde omgeving. De producten, de PLG’s en de leden zijn alleen beschikbaar wanneer je aangemeld bent.  Om lid te worden kunt u onderstaande knop gebruiken en een account aanvragen (gratis).  Bij aanmelding wordt alleen uw naam, emailadres en organisatie/bestuur gevraagd. Leden kunnen elkaar vinden op basis van aangegeven expertise onder “Leden” afhankelijk van de compleetheid van ieders profiel.

Nu aanmelden