Online bijeenkomst: Formatief evalueren in de onderbouw: kansen en uitdagingen!

Woensdag 16 juni 2021
15:30 – 17:00 uur

 

In deze bijeenkomst willen we je laten zien hoe je de principes van formatief evalueren kunt verweven in je onderwijs aan kleuters. Dat betekent heel concreet dat we dit doen vanuit thematisch werken, waarbij het accent ligt op het onderzoekend en ontwerpend leren.  Bij het vormgeven van formatief evalueren in de onderbouw kun je vele vragen stellen:

– Hoe bepaal je welke doelen en welke succescriteria je wilt bereiken met jouw groep?
Welke informele en formele activiteiten zet je in om informatie te verzamelen over de ontwikkeling van het leren?
– Hoe zorg je er als onderbouwleerkracht voor dat kinderen weten wat zij al kunnen en wat zij nodig hebben om de volgende stap in de ontwikkeling te ontdekken?
– Wanneer en hoe geef je als leerkracht zinvolle feedback?
– Hoe kan je flexibel inspelen op wat kinderen nog nodig hebben en activiteiten aanpassen?
– En ook: hoe stimuleer je eigenaarschap bij kinderen over hun eigen leer- en ontwikkelproces?

We gaan met elkaar aan de slag met het formuleren van doelen en succescriteria. Ondanks dat we online zijn, willen we ook ruimte maken om met jullie in gesprek te gaan over jullie ervaringen, welke kansen en uitdagingen je bent tegengekomen bij het toepassen van formatief evalueren in jouw onderwijs aan kleuters.

Datum:                woensdag 16 juni 2021
Tijd:                      15.30 tot 17.00 uur (uitloop 17.15 uur)
Kosten:                geen
Informatie:          Martin Klein Tank (m.kleintank@slo.nl)
                              Gäby van der Linde (g.vanderlinde@slo.nl)
Aanmelden:        https://events.slo.nl/
Je ontvangt ongeveer een week van tevoren een uitnodiging met het programma en een link voor deze online impulsbijeenkomst.

Deze bijeenkomst heeft als doel je te informeren, maar bovenal te inspireren.

Hartelijke groet en tot 16 juni!

Gäby van der Linde & Martin Klein Tank