Minister Slob lanceert digitaliseringsagenda voor het funderend onderwijs

De agenda markeert de start van een nieuw gesprek over onderwijs en digitalisering. Iedereen is welkom om via deze agenda aan deze belangrijke ontwikkeling bij te dragen. Deze agenda heeft de ambitie om een goede samenwerking in het onderwijs en tussen het onderwijs en andere partijen, zoals het bedrijfsleven, te bevorderen.

Deze agenda sluit nauw aan op de ambities van Kennisnetwerk Lerende Leraren. We onderzoeken hoe we aan deze agenda kunnen bijdragen.

Voor meer informatie zie www.poraad.nl
Download hier de Digitaliseringsagenda Primair en Voortgezet onderwijs.

 

Wordt vervolgd