Lancering Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: ontwikkelagenda voor de versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs

Op 1 april werd in aanwezigheid van minister Van Engelshoven op basisschool de Ridderhof in Utrecht Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: ontwikkelagenda voor de versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs gelanceerd.

Vanuit de vijf onderwijssectoren is op 21 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend. In deze verklaring spraken de PO-Raad, VO-raad, MBO  Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU af om zich gezamenlijk in te spannen voor het verbeteren van de kwaliteit en innovatiekracht van het onderwijs door onderwijs en onderzoek nog beter met elkaar te verbinden. De afgelopen maanden zijn er door middel van bouwsessies door het hele land en gesprekken met experts en andere belanghebbenden oplossingen opgehaald voor hoe de kennisinfrastructuur van het onderwijs kan worden versterkt (zie ook www.onderzoeksbende.nl).
De resultaten en plannen hiervan zijn te lezen in deze ontwikkelagenda.