In één uur inspiratie opdoen over hoe je W&T verankert in het onderwijs op jouw school?

Op 17 maart kun je deelnemen aan deel 3 uit de webinarserie ‘Organisatie van W&T-onderwijs’, gericht op de praktijk van schoolleiding en W&T-coördinatoren in het primair onderwijs.
Schoolleiders, adjunct-directeuren, teamleiders en W&T-coördinatoren die zich bezighouden met organisatie, visie en beleid van wetenschap- en techniekonderwijs op hun school krijgen kennis en inspiratie aangereikt en hebben ruime gelegenheid om onderling ideeën en ervaringen uit te wisselen.

 

Webinar 3: W&T verankeren – dinsdag 17 maart 2020, 9.00-10.00 uur
In dit webinar staat de vraag centraal: ‘Hoe geef ik W&T een vaste plek in ons onderwijs?’ Welke kennis, houding en vaardigheden vraagt dat van leerkrachten? En welke van leerlingen? Waar halen jullie tijd, middelen en materialen vandaan?

Dr. Tim Post, onderwijspsycholoog en zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar voor het primair onderwijs en als onderzoeker verbonden aan TechYourFuture, is gastspreker tijdens dit webinar. Hij zoomt in de verankering van W&T in het onderwijs: welke mogelijkheden heb je daarvoor? En welke voorwaarden gelden voor een succesvolle verankering?

Als ervaringsdeskundige deelt Melanie Koster (directeur van o.b.s. Willem Wilmink in Enschede) haar ervaringen met het verankeren van W&T in het onderwijs.

 

Na afloop ontvang je bovendien documentatie, tools en praktische voorbeelden die in het webinar aan de orde kwamen. Zo bieden Jet-Net & Technet en TechYourFuture je praktische handvatten om W&T succesvol te organiseren en te implementeren op jouw school.

 

Meld je nu aan!