Geslaagde bijeenkomst NPO-project: Aansluiting afstudeer- en inductiefase

De vijfde plenaire bijeenkomst van het NPO-project heeft alweer plaatsgevonden! Docenten en onderzoekers van de Pabo Saxion werken hierbij samen met leerkrachten en starterscoaches uit het Kennisnetwerk Lerende Leraren Twente en de Stedendriehoek aan de thema’s Ouderbetrokkenheid, Klassenmanagement, Ondersteuningsbehoefte en Werkdruk. In dit NPO-project wordt zo vormgegeven aan het Samen Opleiden & Professionaliseren in de partnerschappen. Vorig studiejaar zijn vier ontwerpgroepen al begonnen met het maken van kennisobjecten en didactische scenario’s voor studenten en startende leraren.

Afgelopen woensdag hebben we tijdens de vijfde plenaire bijeenkomst de plannen voor dit studiejaar geconcretiseerd. Daarbij bewandelen we drie sporen: het beschrijven van didactische scenario’s, het informeren en instrueren van gebruikers en het vormgeven van het eindproduct. Elke groep heeft een eigen aanpak waarbij alle sporen samen komen op de feestelijke afsluiting op 3 juli 2024.

Hieronder een impressie van de bijeenkomst. Wordt vervolgd …

 

Christine Kemmeren (APO)

Hester Langkamp-Waanders (KnLL)

Hans Faas (Stedendriehoek)