Elk schoolbestuur een W&T Expert? In Enschede vanaf volgend jaar wel!

In de provincie Overijssel is voor iedere basisschool een voucher ter waarde van 500 euro beschikbaar om het W&T Kompas in te zetten. Een prachtige kans voor scholen om een eigen koers uit te zetten naar een goede inbedding van W&T in het curriculum!

In Enschede en mogelijk ook in Almelo gaan de schoolbesturen een stap verder. Zij laten W&T experts binnen het eigen schoolbestuur opleiden om de scholen binnen de besturen te ondersteunen bij W&T onderwijs. Deze interne W&T experts leren in een nieuwe train-de-trainer hoe zij het W&T Kompas kunnen inzetten. Ook leren ze hoe zij de schoolteams kunnen ondersteunen bij het daadwerkelijk bereiken van de gestelde doelen. Hiervoor krijgen ze de beschikking over de tools die zijn ontwikkeld binnen het project bèta denken in het onderwijs van Tim Post:
– Nieuwsgierigheid is een kwestie van houding: een praktische gids voor het stimuleren van nieuwsgierigheid en verwondering in de klas.
– Een methodiek om als schoolteam handen en voeten te geven aan W&T in het onderwijs.

De train-de-trainer wordt ontwikkeld en uitgevoerd door TechYourFuture, Kids4Twente en Saxion O&O Transfer en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.