Webinar VELON – De Staat van de Lerarenopleider

Velon organiseert de komende tijd drie webinars rondom De Staat van de Lerarenopleider. De webinars zijn een verjaardagscadeautje in het kader van het 45-jarig jubileum van Velon.

Tijdens een webinar ga je met de auteurs en met collega’s in gesprek over de inhoud van de verschillende hoofdstukken. Het eerste webinar is gepland op maandag 30 november van 15.30 uur tot 17.00 uur. In dit webinar staan hoofdstuk 1 ‘Wie zijn lerarenopleiders’ en hoofdstuk 2 ‘Welke rollen vervullen lerarenopleiders’ uit De Staat centraal. 

 

Webinar 1

Hoofdstuk 1 is geschreven door Martine van Rijswijk en Paulien Meijer. Zij laten zien dat veronderstellingen over lerarenopleiders lang niet altijd kloppen of zo ervaren worden in de praktijk. Zo is het traditionele beeld van de lerarenopleider als de vakdocent die kennis overdraagt op het instituut sterk verouderd. Lerarenopleiders leiden anno 2020 vanuit verschillende rollen en contexten leraren op. Het blijft belangrijk om het gesprek te voeren over wie lerarenopleiders zijn: dit hoofdstuk biedt daar goede handvatten voor.

Lerarenopleiders vervullen verschillende rollen. Ze zijn bijvoorbeeld curriculumontwikkelaar, leraar van leraren en bruggenbouwer. Jurriën Dengerink en Bruno Oldeboom geven in hoofdstuk 2 inzicht in de diversiteit en gelaagdheid van die verschillende rollen in de praktijk en laat zien dat die rollen zich mee ontwikkelen met het leraarsberoep. Inzicht in die verschillende rollen kan lerarenopleiders helpen om zich gericht te ontwikkelen binnen het lerarenopleidersberoep.

 

Opzet van het webinar

Tijdens het webinar pitchen de auteurs kort hun eigen hoofdstuk. Daarna gaan de aanwezigen in breakout rooms in discussie over de inhoud van de hoofdstukken.

Webinar 2 en 3 worden in het begin van 2021 gepland.

 

Aanmelden

Het webinar is vrij toegankelijk voor leden. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@velon.nl. Ben je nog geen lid? Schrijf je in, waarna je meteen deel kunt nemen aan het webinar.

Alle deelnemers ontvangen kort van te voren de link voor het webinar. Vanwege het 45-jarig jubileum van Velon ontvangen deelnemers ook een cadeautje per post. 

 

Voor meer informatie neem een kijkje op de website van de VELON.