Voor in de agenda! Velon Congres 2023 – maandag 13 & dinsdag 14 maart in Zwolle

Thema:  Opleiden in netwerken

Het Velon Congres 2023 gaat over netwerken en het opleiden en professionaliseren in netwerken. De netwerkgedachte is niet meer weg te denken uit de samenleving. Netwerken bieden de gelegenheid om grote, complexe vraagstukken aan te pakken en in netwerken vinden sociale processen, interactie en professionalisering plaats. Netwerken nodigen uit tot perspectiefwisselingen, wederzijds begrip en betekenisvolle samenwerking.

Dit thema wordt uitgewerkt in vier programmalijnen:
-Regionale samenwerking Samen Opleiden & Professionaliseren
-Samenwerking lerarenopleidingen
-Regionale aanpak personeelstekorten
-Educatieve regio’s

Voor meer informatie of aanmelden, neem een kijkje op: https://veloncongres.nl/