Vier consortia gaan kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken. Kennisnetwerk Lerende Leraren doet mee!

Donderdag 16 januari was de feestelijke opening van het SPRONG Educatief programma.
Met dit programma zetten het NRO en Regieorgaan SIA in op een structurele verbinding van regionale en nationale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgerichte onderwijsonderzoek.

Dit zorgt voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs, en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het onderzoek.

 

STEM: crossing boundaries for learning and development

Kennisnetwerk Lerende Leraren is partner in het consortium rondom STEM onderwijs waarbij Symen van der Zee als lector van Saxion het voortouw neemt.
De samenwerking richt zich op de verwezenlijking van hoogwaardig onderwijs op het gebied van Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM), in primair- en voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen.

 

Projectleiders van de vier consortia bij de kick-off, met programmacommissie-voorzitter Henri Lenferink in hun midden

Voor meer informatie klik hier.