Verdiepingskatern De connective teacher

Het verdiepingskatern De connective teacher, een opbrengst van de samenwerking van de Twentse partnerschappen met het lectoraat van Ellen van den Berg is gepubliceerd door het landelijk platform Samen Opleiden en Professionaliseren.

De connective teacher is een professional die oordeelt en handelt op basis van gefundeerde kennis. Dit katern beschrijft het leraarschap als een professioneel beroep en gaat in op het professionele kapitaal dat hieraan ten grondslag ligt. Het gaat daarbij om de individuele competenties van leraren, maar ook om het ‘sociale kapitaal’ dat leraren opbouwen in professionele netwerken. In deze professionele netwerken is het levenslang leren van leraren verankerd.

Download katern