Uitnodiging voor REGIONALE dialoogbijeenkomsten beroepskwaliteit 

De PO Raad organiseert een vijftal dialoogsessies met leraren, schoolleiders, stafmedewerkers, bestuurders en betrokkenen vanuit de lerarenopleidingen over een ontwikkeld model beroepskwaliteit leraar!

Het afgelopen jaar heeft een denktank met experts, leraren, opleiders en bestuurders gesproken over een nieuwe kijk op het beroep leraar. Deze gesprekken hebben geleid tot de ontwikkeling van een concept model. In dit model is het beroep leraar beschreven in een aantal kerntaken; een beschrijving in herkenbare en representatieve handelingen.  Deze denktank beroepskwaliteit wil een constructieve bijdrage leveren aan de dialoog over beroepskwaliteit in het primair onderwijs.

Doel van de regionale dialoogbijeenkomsten:

  •     verkennen of beroepskwaliteit zoals is beschreven vanuit de denktank, bruikbaar is voor het onderwijsveld;
  •     handvatten ontwikkelen voor het voeren van een brede dialoog over het beroepsbeeld in de onderwijssector;
  •     verkennen op welke wijze de dialoog over het beroepsbeeld verder gevoerd zou kunnen worden vanuit de sector.

 

Aanmelden voor een van de dialoogsessies kan via deze link.

11 april: Van der Valk, Balkenweg 1, Assen
8 april:  Aristo Utrecht Lunetten, Brennerbaan 150, Utrecht
8 mei: Regus Zoetermeer, Louis Braillelaan 80, Zoetermeer
15 mei: Aristo, Vestdijk 30, Eindhoven
16 mei: Seats to meet, Burg. Brokxlaan 1000, Tilburg