Uitnodiging Steunpunt Opleidingsscholen: 6 december -> eindejaarsbijeenkomst ‘Samen opleiden in breder perspectief’ (PO/VO)

Graag nodigen wij u uit om op woensdag 6 december bij Zaalverhuur 7 in Utrecht deel te nemen aan de eindejaarsbijeenkomst van het Steunpunt Opleidingsscholen. Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan wij, aan de hand van zes thema’s, met u en de directies van PO-Raad (vice-voorzitter Anko van Hoepen), VO-raad (vice-voorzitter Hein van Asseldonk), VH en VSNU in gesprek over de effecten van Samen Opleiden in de grotere onderwijscontext en staan we stil bij de toekomst van Samen Opleiden. U ontvangt verder de sneak preview van de nieuwe publicatie van het steunpunt, waarin deze thema’s worden uitgelicht en geïllustreerd door voorbeelden uit de onderwijspraktijk in PO en VO.

 

Programma
09.00 – 09.30 uur
Inloop & ontvangst
09.30 – 10.30 uur
Plenaire opening
pitches zes thema
in gesprek met PO-Raad, VO-raad, VH en VSNU
10.30 – 11.45 uur
Tafelgesprekken
11.45 – 12.30 uur
Plenaire afsluiting
12.30 – 13.30 uur
Lunch


Tafelgesprekken
De tafelgesprekken gaan over onderstaande thema’s:
1.       Samen opleiden in krimpregio’s
Hoe blijven scholen in een krimpregio aantrekkelijk voor (jonge) leraren? Hoe kan regionale samenwerking bijdragen aan het opvangen van de gevolgen van krimp?
Gespreksleider: Paul Hennissen, Lector OidS, de Nieuwste Pabo

2.     Samen opleiden en het lerarentekort
Hoe kunnen samenwerkende scholen en opleidingen bijdragen aan de vermindering van het lerarentekort?
Gespreksleider: Marco Snoek, Lector Leren & Innoveren bij het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

3.       Samen opleiden en onderzoek
Hoe draag je als samenwerkende opleidingen en scholen samen bij aan schoolontwikkeling?
Gespreksleider: Anje Ros, Lector Leren & Innoveren, Fontys Hogeschool

4.       Samen opleiden, doorgaande lijn en HRM
Op welke manier kan HRM bijdragen aan een gezamenlijk beroepsbeeld en aan een doorgaande ontwikkelingslijn van leraren?
Gespreksleider: Marjan Vermeulen, Bijzonder hoogleraar Docentprofessionalisering, OU


5.       Samen opleiden en kwaliteitszorg

Hoe geef je invulling aan het begrip kwaliteit en hoe ziet een gezamenlijk kwaliteitszorgsysteem voor opleiden eruit?
Gespreksleider: Miranda Timmermans, Lector LeerKRACHT, Avans Hogeschool

6.       Samen opleiden en regionale samenwerkingen
Hoe kunnen andere (niet betrokken) scholen in de regio meerwaarde ervaren van samen opleiden?
Gespreksleider: Jeroen Onstenk, Lector Geïntegreerd Pedagogisch Handelen, Hogeschool Inholland


7.    Toekomst van Samen Opleiden in het PO
PO-Raad


8.   Toekomst van Samen Opleiden in het VO
VO-raad

Praktische informatie
Datum: Woensdag 6 december
Tijd: 9.30 – 13.00 uur, inclusief lunch
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, Utrecht
Voor wie: Betrokkenen bij Samen Opleiden
Aanmelden: Mocht u zich nog niet aangemeld hebben: klik hier
Wij hopen u te ontmoeten op 6 december!