Tweede advies van de Onderwijsraad over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs

Vooruitzien voor jonge generaties

 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de Onderwijsraad gevraagd mee te denken over hoe de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs te ondervangen zijn op langere termijn. In dit vervolgadvies richt de raad zich op alle onderwijssectoren.

Scholen en universiteiten hebben nog een onzekere en onvoorspelbare tijd voor de boeg. Nu de crisis een andere fase ingaat, vraagt dat om een andere manier van beleid voeren door de overheid. In dit advies schetst de raad daarvoor een benadering en geeft hij aan welke onderwerpen prioriteit verdienen.