Subsidie voor extra ondersteuning leerlingen na thuisonderwijs tijdens coronacrisis

Het kabinet stelt 244 miljoen euro beschikbaar aan de gehele onderwijssector om leerlingen en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven na wekenlang thuisonderwijs. Scholen schatten zelf in hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe ze die vormgeven.

Scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om hun leerlingen en studenten in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

Alle informatie over de aanvraag- en verantwoordingsprocedure zal in de week van 25 mei worden gepubliceerd. Het ministerie van OCW adviseert daarom nog even te wachten met het maken van een gedetailleerd plan tot er meer informatie is over de voorwaarden. De subsidieaanvraag bestaat uit het invullen van een online formulier op de website DUSI. Alle informatie is vanaf 25 mei te vinden op www.rijksoverheid.nl/steunpakketonderwijs. Ook vind je op deze website een Q&A over de regeling.