Subsidie ‘Extra hulp voor de klas’ toegekend in regio Twente!

De uitbraak van COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen in het onderwijs. Zoals een hoge werkdruk, lesuitval of het tijdelijk sluiten van een locatie.

Het kabinet heeft besloten om € 210 miljoen beschikbaar te stellen voor de subsidie Extra Hulp voor de Klas. Deze coronanoodmaatregel is bedoeld om basisscholen, middelbare scholen en het mbo extra hulp en ondersteuning te bieden voor extra personeel. De subsidie draagt hiermee bij aan het openhouden van de scholen en het continueren van het onderwijs. Dit is noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

De subsidie kan ingezet worden voor de volgende activiteiten:

  • Het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs.
  • Het laten geven van gastlessen.
  • Het inzetten van studenten.
  • De ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen.
  • Het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar.
  • Het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel.
  • Het werven, selecteren en organiseren van extra, tijdelijk personeel.

Deze subsidie is aangevraagd door Kennisnetwerk Lerende Leraren en RAP regio Twente/Oost-Nederland en toegekend voor alle partners!
We zijn enorm blij met de toekenning. Op deze manier kan er extra hulp ingezet worden op scholen in deze regio.