Start expertgroep PO-VO

In september ‘23 start de expertgroep PO-VO. Deze expertgroep is een netwerkgroep binnen Kennisnetwerk Lerende Leraren in de regio Twente Oost-Nederland. De expertgroep is bedoeld voor leraren, opleiders en onderzoekers die zich bezighouden met onderwijs aan kinderen in de leeftijd van acht tot veertien jaar. (bovenbouw van het PO en in de onderbouw van het VO). De expertgroep  heeft als doel ervaringen en kennis te delen met als opbrengst essentiële kennis te definiëren en deze vervolgens beschikbaar te maken voor de beroepsgroep.

Bijzondere aandacht heeft de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Als lid van deze expertgroep werk je nauw samen met het Expertisecentrum LEPOVO binnen de onderzoekslijn Samen onderwijsprofessionals voor acht- tot veertienjarigen opleiden’

 

Op dit moment wordt de groep gevormd. Mocht je belangstelling hebben om deel uit te maken van deze expertgroep meld je dan aan voor 20 juli via info@lerendeleraren.nl

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Karin Binnenmars – Noome k.noome@saxion.nl