PO-raad ontwikkelt kaarten ter ondersteuning van het basisonderwijs

In deze bijzondere tijd proberen wij vanuit Kennisnetwerk Lerende Leraren het onderwijs te ondersteunen met bruikbare materialen en ideeën. Hieronder een bericht vanuit de PO-raad.

 

Kaarten PO-Raad

De PO-Raad, SLO en leermiddelenmakers werken samen om basisscholen te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces in deze nieuwe situatie.

Vanuit de PO-Raad verschijnen een viertal kaarten, gericht op de inhoudelijk focus en inrichting voor de groepen 1 t/m 8 met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders.

 

Kaart 1. Onderwijs op afstand: inhoudelijke focus en inrichting

Deze kaart ondersteunt schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders bij het keuzeproces om onderwijs op afstand in te richten. De kaart besteedt aandacht aan de pedagogische benadering en biedt vervolgens ondersteunende vragen voor het onderwijs op afstand in lezen, taal en rekenen-wiskunde. Ook bevat de kaart een aantal vragen die schoolleiders en bestuurders kunnen ondersteunen bij het continue proces van keuzes maken bij het geven van onderwijs op afstand.

Het uitgangspunt voor het gebruik van deze kaart is dat schoolteams zich baseren op de eigen onderwijsmethoden en daarin keuzes maken om te komen tot leerdoelen en een goed aanbod voor de leerlingen. Die keuzes zijn erop gericht de voortgang in de taal/lees- en reken-wiskunde-ontwikkeling zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het niveau dat de leerlingen in de schoolsituatie hadden. Ook gaat het om keuzes die moeten worden gemaakt als de scholen weer opengaan. De scholen bepalen zelf wat haalbaar is en op welke manier zij dit vormgeven binnen de eigen schoolcontext.

Klik hier voor kaart 1