Platform Samen Opleiden interviewt Partnerschap Twente over Samen Opleiden in tijden van corona

In tijden van corona zijn partnerschappen Samen Opleiden genoodzaakt het Samen Opleiden anders vorm te geven. In Twente werken pabo en scholen eendrachtig samen om het Samen Opleiden in die regio gedurende de coronacrisis online gestalte te geven. Alle honderd opleiders hanteren de aanpak die beschreven staat in het document ‘Samen Opleiden Twente ten tijde van Covid-19’. Dit document wordt verder verfijnd en uitgebreid naarmate de lockdown van de scholen langer duurt.