Onderzoeker Christine Kemmeren over de Connective Teacher

Hoe leren leraren zelf? Wat is de rol die professionele netwerken daar aan bijdragen? Saxion-onderzoeker Christine Kemmeren houdt zich al jaren bezig met docentprofessionalisering en curriculumontwikkeling. Op de Dag van de Leraar vertelt ze over de onlangs verschenen publicatie ‘De Connective Teacher’ van lector Ellen van den Berg. En hoe Saxion in Twente met het onderwijs en experts in het Kennisnetwerk Lerende Leraren vormgeeft aan onderwijsinnovatie en duurzame professionalisering.
De tijd dat leraren vooral met cursussen of opleidingen verder bouwden aan hun professionele ontwikkeling is volgens Christine Kemmeren wel voorbij. Volgens de Saxiononderzoeker liggen er grote ontwikkelkansen met het concept van de Connective Teacher. Zowel voor studenten, beginnende leraren, als voor het hele beroepenveld en dan ook weer in samenwerking met de lerarenopleiding, lectoraten en andere experts. De onlangs verschenen publicatie De Connective Teacher van lector Ellen van den Berg legt de theoretische basis voor het leren in netwerken.

 

“Onze pabo-studenten leren op hun beurt niet alleen door in een collegezaal te zitten of stages te lopen, maar ook in toenemende mate door samen te werken in dit soort netwerken.”

 

Wilt u het hele interview lezen? Klik hier.
Klik hier voor de publicatie De Connective Teacher van lector Ellen van den Berg.

 

   Christine KemmerenSaxion-onderzoeker Christine Kemmeren over de Connective Teacher en leren in netwerken