Nieuwsbrief Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

In de eerste helft van 2018 hebben er een achttal gesprekken in samenwerking met de PO-Raad plaatsgevonden in verschillende regio’s. Zo’n 100 bestuurders, opleidingsmanagers, projectleiders partnerschappen, directeuren, schoolopleiders, lectoren hebben deelgenomen aan een gesprekstafel en hebben zo waardevolle input geleverd voor de discussie over de verdere uitwerking van een gezamenlijke landelijke ambitie van de sectorraden (PO/VO/MBO), OCW, VH en VSNU rond samen opleiden en professionaliseren.

Wij hebben hier als Kennisnetwerk Twente aan bijgedragen. De rapportage met de belangrijkste bevindingen van de tafelgesprekken zijn te vinden in deze nieuwsbrief.

 

Klik hier voor de nieuwsbrief Platform Samen Opleiden & Professionaliseren