Mogelijke start van een nieuwe PLG: ‘Veilig Klasklimaat’

Cathy van Tuijl biedt de mogelijkheid om binnen het netwerk Lerende Leraren een PLG te vormen met als thema veilig klasklimaat.

Elke groep heeft zijn eigen dynamiek en het komt regelmatig voor dat er in een groep leerlingen zijn die stelselmatig (omgangs)regels overtreden, voortdurende conflicten uitlokken en kliekjes vormen waarbij andere leerlingen worden buitengesloten. Dat alles kan zorgen voor veel onrust in de klas en een onprettig en onveilig klasklimaat. Dat is voor leerlingen natuurlijk geen goede situatie. Leerkrachten kunnen dergelijke groepen als een behoorlijk zware belasting ervaren. Het kan zelfs bijdragen aan uitval van leerkrachten.

In een te vormen PLG verkennen we de successen en de problemen en delen we de kennis en oplossingen die nodig zijn om scholen te helpen bij het verbeteren van het klas- en schoolklimaat.

Heb je belangstelling meld je dan aan via de PLG Veilig klasklimaat op de website lerendeleraren.nl of mail naar info@lerendeleraren.nl.

 

Klik hier voor meer informatie over de PLG veilig Klasklimaat