Laatste feedbackronde Curriculum.nu van start

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. De negen ontwikkelteams hebben hierop een voorlopig antwoord gepubliceerd. In de vorm van negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van morgen. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen, waarbij de bestaande vakken het uitgangspunt zijn.

De komende maanden staan in het teken van de laatste feedbackronde. Tot en met zondag 11 augustus kunnen belanghebbenden en belangstellenden via deze website feedback geven op de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams. Tevens worden er weer diverse consultatiebijeenkomsten georganiseerd waar u in gesprek kunt gaan over de conceptvoorstellen van de teams. De teams gebruiken de ontvangen feedback om de conceptvoorstellen af te maken. In oktober worden de definitieve voorstellen aangeboden aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs.

De negen ontwikkelteams hebben, ieder voor hun eigen leergebied een stevige basis van kennis en vaardigheden uitgewerkt. Deze kunt u hier vinden. Om feedback te geven gaat u naar deze pagina. Ook hebben de teams binnen hun leergebied vier verbindende thema’s verwerkt die voor leerlingen met het oog op hun toekomst van belang zijn: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid.

Voor meer informatie klik hier.