Korte terugblik bezoek minister van Engelshoven

We mogen met recht trots zijn op wat we konden laten zien. De minister toonde zich heel betrokken in de gesprekken. Zowel bij het onderdeel
“Lerende leraren in levende lijve” als bij het onderdeel “expertisecentrum het jonge kind” lieten we met overtuiging zien dat we opleiden, onderzoeken en professionaliseren samen oppakken. De passie, het vakmanschap en de bijdrage van de studenten was hartverwarmend.

 

In het panelgesprek ‘s middags verwoordde de minister in een korte terugblik twee dingen: de nauwe betrokkenheid van de opleiding en het werkveld en hoe goed die samenwerking is voor de kwaliteit van de opleiding en de ontwikkeling op de scholen.
Wat ze zag gaf haar vertrouwen in een stevige doorontwikkeling van het Samen Opleiden als standaard voor lerarenopleidingen.
Ze heeft bij ons gezien dat het echt kan en dat het Kennisnetwerk Lerende Leraren meer scholen de mogelijkheid geeft om aan te haken.
Ook noemde ze dat ze het dilemma tussen specialiseren en verbreden goed begreep en ze het mooi vond om te zien dat we op het gebied van het jonge kind zoveel hadden ontwikkeld de afgelopen jaren.

 

Hieronder een impressie van het onderdeel “Lerende leraren in levende lijve”.