Kennisnetwerk Lerende Leraren organiseert tijdens de opleidersdag van 20 april een ochtendprogramma met als thema inductie

 

Interessant voor: opleiders, directeuren, bestuurders, HR-medewerkers, leraren, starters in het onderwijs en andere geïnteresseerden.

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

08.45 – 9.15 uur – Inloop

09.20 uur – Welkom/inleiding

09.45 uur Begeleiden van starters met behulp van kennisobjecten.

Project onder leiding van Dr. Ch. (Christine) Kemmeren, H. (Hester) Langkamp-Waanders, H. (Hans) Faas.

In een project, voortkomend uit NPO-gelden voor het opleiden van leraren, worden kennisobjecten ontwikkeld door leraren, lerarenopleiders en onderzoekers die benut kunnen worden voor de doorgaande lijn van startbekwaam naar basisbekwaam en leven lang ontwikkelen.

10.30 uur – Pauze met koffie/thee

11.00 uur – Inzichten over inductie en de relatie met SO&P 

Dr. M. (Michelle) Helms-Lorenz, Universitair hoofddocent en Interim directeur Lerarenopleiding Rijks Universiteit Groningen (RUG).

Michelle presenteert bevindingen uit recent (nationaal) onderzoek naar ontwikkeling van pedagogisch didactisch handelen, het welbevinden, motivatie, enthousiasme en uitval van beginnende leraren tijdens de eerste beroepsjaren in het voortgezet onderwijs.

12.30 uur – Lunch

Hopelijk tot dan!