Kennis over onderwijsachterstanden bundelen via Kennisplein Onderwijskansen

Alle schoolbesturen in het primair onderwijs die onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen, krijgen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan het Netwerk Onderwijskansen. Doel is kennis over de effectieve aanpak van onderwijsachterstanden te bundelen en uit te wisselen.

 

Het Kennisplein Onderwijskansen is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Via de website van het Kennisplein zal toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde informatie over onderwijsachterstandenbestrijding worden aangereikt in diverse vormen, zoals themarapporten, onderwijsmaterialen, kennisclips of podcasts.

 

Voor meer informatie klik hier.