Geslaagde bijeenkomst NPO-project: Aansluiting afstudeer- en inductiefase

Dit studiejaar zijn vier ontwerpgroepen begonnen met het maken van kennisobjecten en didactische scenario’s voor studenten en startende leraren. Docenten en onderzoekers van de Pabo Saxion
werken hierbij samen met leerkrachten en starterscoaches uit het Kennisnetwerk Lerende Leraren
Twente en de Stedendriehoek aan de thema’s Ouderbetrokkenheid, Klassenmanagement,
Ondersteuningsbehoefte’ en Werkdruk. In dit NPO-project wordt zo vormgegeven aan het Samen
Opleiden & Professionaliseren in de partnerschappen.

Afgelopen woensdag hebben de vier groepen hun ontwerp aan elkaar gepresenteerd, de
inhoudelijke concepten die eraan ten grondslag liggen gedeeld, de vraagstukken benoemd die er nog
zijn en feedback gekregen. Het was een inhoudelijke en creatieve middag.

In de periode tot de zomervakantie wordt het ontwerp getest, verfijnd en voorzien van een
didactisch scenario. We zien uit naar mooie opbrengsten!

Hieronder een impressie van de bijeenkomst.

Christine Kemmeren
Hester Langkamp-Waanders
Hans Faas