Geslaagde bijeenkomst NPO-project Aansluiting afstudeer- en inductiefase

Dit studiejaar zijn vier ontwerpgroepen begonnen met het maken van kennisobjecten en didactische
scenario’s voor studenten en startende leraren. Docenten en onderzoekers van de Pabo Saxion
werken hierbij samen met leerkrachten en starterscoaches uit het Kennisnetwerk Lerende Leraren
Twente en de Stedendriehoek aan de thema’s Ouderbetrokkenheid, Klassenmanagement,
Ondersteuningsbehoefte en Werkdruk. In dit NPO-project wordt zo vormgegeven aan het Samen
Opleiden & Professionaliseren in de partnerschappen.

Afgelopen woensdag hebben we George Parker op bezoek gehad die ons heeft geschoold in de
‘Alchemie van het Presenteren’. Hierbij maakt hij gebruik van de vier elementen vuur, water, lucht en
aarde en natuurlijk ook wat magie.

Het was een inhoudelijke en creatieve middag met verwondering. De komende weken werkt elke
groep verder aan hun presentatie van de kennisobjecten, die na de zomervakantie worden
gepresenteerd.

Hieronder een impressie van de bijeenkomst.

Christine Kemmeren
Hester Langkamp-Waanders
Hans Faas