Expertgroep Cultuureducatie – Meld je aan!

Tijdens de WOS-Opleidersdag (Werkgroep Opleidingsscholen) van 10 juni jl. is een oproep gedaan om leden te werven voor de nieuwe Expertgroep Cultuureducatie, die in september 2021 zal starten. De presentatie werd gegeven door Marieke Hagemans (dramadocent aan Saxion Pabo, vakgroep Kunstzinnige Oriëntatie) en Evelien Harberink (Cultuureducatie Enschede).  Klik hier om de presentatie te bekijken.

Het belang van kunstvakken bij de ontwikkeling van kinderen is onmisbaar en dat wordt gelukkig op steeds meer scholen erkend. Kijk ter inspiratie dit filmpje en overtuig jezelf. Hier worden we blij van! Maar hoe krijgen we goede cultuureducatie nog beter ingebed in het curriculum van de scholen? Hoe kunnen we onze leraren inspireren om kinderen ook door cultuureducatie te laten groeien? Hoe kan cultuureducatie bijdragen aan taalverwerving? Mooie onderwerpen voor een Expertgroep Cultuureducatie.

 

 

De globale doelen van de expertgroep Cultuureducatie:

– cultuureducatie breed onder de aandacht brengen bij scholen en schoolopleiders;

– door bijvoorbeeld uitwisselingen en input leveren voor Onderwijswerkplaatsen (OWP’s) en ontwerpateliers;

– door bijvoorbeeld studenten onderzoeksopdrachten/vakprofilering te laten uitvoeren bij Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) projecten of culturele instellingen;

– netwerkfunctie: uitwisselen wat er in de regio en de steden te halen en te brengen is op het gebied van cultuureducatie en regio breed ICC’ers in hun kracht zetten;

– een inspirerende en motiverende rol spelen bij de ontwikkeling van het nieuwe Pabo-curriculum. Immers om cultuureducatie in de scholen een plek te geven moeten studenten gedurende hun opleiding bewust worden van het belang van cultuureducatie en al tijdens hun opleiding de bestaande netwerken leren kennen.

En tot slot, een specifieker onderwerp waarmee we als pilot starten is: de koppeling maken tussen Cultuureducatie en Taal/taalverwerving d.m.v. vakintegratie. De urgentie is er, 13% van de Twentenaren is laaggeletterd, landelijk is dat 8%.

 

We zijn in heel Twente op zoek naar:

  • Schoolopleiders
  • Interne Cultuur Coördinatoren (ICC’ers)
  • Taalcoördinatoren
  • (Startende) leerkrachten en 4e jaars studenten Pabo
  • Vakdocenten Pabo
  • Experts uit het culturele veld
  • Docenten Kunstvakopleidingen

 

Deze expertgroep Cultuureducatie biedt je:

Ontmoeting: Zes bijeenkomsten per jaar van 2,5 uur. De bijeenkomsten worden georganiseerd op inspirerende locaties van de kunstinstellingen (bijv. Rijksmuseum Twenthe, De Museumfabriek, Theater Sonnevanck).

Inspiratie: Door het delen van best practices op het gebied van Cultuureducatie en Taal d.m.v. vakintegratie. We delen onderwijsideeën voor in de klas en bedenken invulling voor OWP’s.

Kennis: Op het gebied van onderwijs en kunst-cultuur, we leren mensen kennen uit het culturele netwerk.

Plezier: We zullen naast de inhoudelijke sessies ook plezier beleven en ervaren van kunst- en cultuuruitingen, onder meer door de bezoeken aan de culturele instellingen.

 

GEEF JE OP!

Meld je aan voor de Expertgroep Cultuureducatie via deze link.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Evelien Harberink: evelien@cultuurmenu.org.