Denk mee over het Nationaal Programma Onderwijs

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Dat vraagt veel van scholen. Het kabinet heeft op 17 februari jongstleden het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs van in totaal 8,5 miljard euro aangekondigd om hierbij te helpen.

Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Zij hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan.

Sindsdien is er hard gewerkt om de organisatie neer te zetten en is er overleg opgestart met vertegenwoordigende organisaties uit het onderwijs en met gemeenten. Inmiddels staan de kaders voor de uitwerking van het Programma.

 

Woensdag 24 maart is er een brief naar alle scholen gegaan waarin een toelichting staat op deze kaders en op wat ons gezamenlijk de komende tijd te doen staat.

 

2. Denk mee over het Nationaal Programma Onderwijs

Er wordt hard gewerkt aan het Nationaal Programma Onderwijs na corona. De brief naar scholen is verstuurd en nu is het zaak invulling te geven aan de plannen die daarin genoemd worden. We vinden het belangrijk dat het onderwijsveld betrokken is bij de stappen die worden gezet. We hebben op dit moment al contact met diverse partijen in het onderwijsveld. Zo is er bijvoorbeeld een klankbordgroep schoolleiders. Daarnaast zijn we bezig een klankbordgroep te formeren met leraren die op structurele basis willen meedenken over deze plannen.

Als je je aanmeldt voor deze klankbordgroep wordt je met regelmaat gevraagd om deel te nemen aan een gesprekstafel of je te buigen over een plan of product. De input van de klankbordgroep zal OCW helpen de plannen zo uit te werken dat ze aansluiten bij wat de praktijk nodig heeft.

Ben jij een docent po/vo en wil je meedenken over de uitwerking van het programma? Mail naar Dana van den Hurk (g.w.vandenhurk@minocw.nl) of klik op onderstaande link.

 

Geef je op voor de klankbordgroep ‘Nationaal programma onderwijs’