De PO-Raad publiceert Kaart 4! Weer terug naar school.

Kaart 4. Weer terug naar school

Leerlingen komen voor de helft van de tijd weer naar school. Naast het nemen van veiligheidsmaatregelen, is het nodig dat scholen nadenken over de inhoudelijke focus en de inrichting van het onderwijs voor de komende periode. Wat kan er aan onderwijs worden gegeven in de beschikbare tijd op school ? Het welbevinden van de leerlingen, aandacht geven en vertrouwen uitstralen zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

In deze kaart draait het om de vraag: welke keuzes maakt de school voor zowel het onderwijs op school als voor het onderwijs op afstand als de leerlingen weer deels naar school komen?

 

Klik hier voor Kaart 4!

Voor meer informatie en kaart 1, 2 en 3 klik hier.