De PO-Raad publiceert Kaart 3! Onderwijs op afstand: leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

Kaart 3. Onderwijs op afstand: leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften

 

Hoe gaan scholen in deze periode om met de leerlingen die op school extra ondersteuning kregen? Het verschilt per school hoe het onderwijs op afstand gestalte krijgt en in hoeverre differentiatie mogelijk is.

Sinds de scholen moesten sluiten is er terecht veel aandacht voor leerlingen in kwetsbare situaties. Daarnaast hebben veel schoolteams gesproken over de te nemen stappen in de leerlijnen, en over de organisatie voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Op deze kaart maken 5 scholen zichtbaar wat zij belangrijk vinden bij onderwijs op afstand en hoe ze omgaan met de leerlingen die specifieke ondersteuningsbehoeften hebben.

 

Klik hier voor Kaart 3!

Voor meer informatie en  kaart 1 en 2 klik hier.