De PO-Raad publiceert kaart 2!

Kaarten PO-Raad

De PO-Raad, SLO en leermiddelenmakers werken samen om basisscholen te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces in deze nieuwe situatie.

De PO-Raad publiceert 4 kaarten, gericht op de inhoudelijk focus en inrichting voor de groepen 1 t/m 8 met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders.

 

Kaart 2: Onderwijs op afstand kleuters: focus en inrichting

Deze kaart biedt scholen handvatten om het onderwijs op afstand in groep 1 en 2 vorm en inhoud te geven. Uitgangspunt is dat het welbevinden en het gevoel van veiligheid van kinderen voorop staat. Het onderwijs aan jonge kinderen vraagt andere accenten dan het onderwijs in de hogere groepen. Deze kaart geeft handreikingen voor het leggen van die accenten.

Voor leraren en schoolleiders zijn vragen geformuleerd die kunnen helpen bij de inrichting van het onderwijs op afstand, bij het stellen van prioriteiten en bij het samenstellen van een aanbod en een aanpak die passen bij het leren en ontwikkelen van jonge kinderen. De scholen bepalen zelf wat uiteindelijk haalbaar is en op welke manier ze het leren op afstand voor kleuters vormgeven binnen de eigen schoolcontext.

Klik hier voor kaart 2