Alle informatie over subsidie voor extra ondersteuning nu online

Alle informatie over het aanvragen van de subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s vanwege leer- en ontwikkelachterstanden, staat sinds vandaag online. De eerste subsidieaanvragen zijn mogelijk vanaf 2 juni.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Hiermee kunnen scholen hun leerlingen extra aandacht schenken zodat ze geen nadelige effecten ondervinden van deze Corona-periode. Scholen kunnen de extra ondersteuning geven in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021.

De PO-Raad is tevreden over de ruimte en mogelijkheden die de regeling biedt. Door de subsidie in verschillende tranches toe te wijzen, hebben scholen de tijd om zich een goed beeld te vormen van hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij extra ondersteuning en om een gedegen plan te maken dat past bij hun onderwijs en situatie.

Alle informatie over de aanvraag- en verantwoordingsprocedure vind je op de site van de Rijksoverheid. Daar vind je ook de veelgestelde vragen.