Wetenschap en Technologie

Wetenschap en technologie (W&T) moet vanaf 2020 structureel in het programma van de basisschool worden ingevoerd. Op een groot aantal scholen in de regio wordt dan ook stevig geïnvesteerd in Wetenschap & Technologie (W&T).
Tot nu toe moet echter geconstateerd worden dat de investeringen in scholing en materiaalontwikkeling nog niet geleid hebben tot duurzame integratie van W&T in de dagelijkse onderwijspraktijk. Daar gaan wij mee aan de slag in de PLG W&T!

Met deze PLG W&T werken we aan de volgende doelen:

– leerkrachten uit de regio ondersteunen bij eigen W&T gerelateerde leervragen

– scholen ondersteunen bij beleidsvorming & -realisatie op het gebied W&T onderwijs

– op stichtingsniveau werken aan kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van W&T onderwijs

Leden van deze groep:
Anika Embrechts
Anneloes Muller – van der Molen
Anneloes Visscher
Bas Relker
Caroline Timmers
Ingrid Langeveld
Monique Terhorst
Nicolette Boersen
Victor Buitenhuis

Voormalig lid:
Kitty Masselink
Dorien Timpener

Contactpersoon programmaleiding:
Edmée Suasso

Ga naar de groep in Teams

Lid Worden? Mail naar info@lerendeleraren.nl