Sprong – Educatief

In 2020 hebben vier samenwerkingsverbanden groen licht gekregen om de kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek verder te versterken. Door landelijke en regionale samenwerkingsverbanden op één thema te verbinden kunnen de consortia de kwaliteit en impact van onderwijsonderzoek versterken. Het STEMnetwerk is één van deze vier SPRONG EDUCATIEF netwerken. De SPRONG netwerken bestaan uit hogescholen, universiteiten, en onderwijsinstellingen uit po, vo en mbo. 

Het SPRONG EDUCATIEF STEM netwerk is op dit moment gecentreerd rond drie kernregio’s, nl. Twente, Noord-Holland en Utrecht. In de toekomst hopen we dit samenwerkingsverband verder uit te bereiden naar andere regio’s.  

Het netwerk beoogt een kwaliteitsontwikkeling te realiseren door regionale kennis en expertise, landelijke te verbinding. Daarmee investeert iedere regio niet langer alleen maar apart in STEM ontwikkeling, maar kunnen regio’s van kennisontwikkeling in andere regio’s profiteren. Professionele leergemeenschappen (PLGs) ondersteunen deze ontwikkeling en kennisdeling. Om tot verdere afstemming te komen worden ook initiatieven ondernomen om een gezamenlijke landelijke onderzoeksagenda te realiseren. 

Deze STEMnetwerk site ondersteunt landelijke netwerkvorming en het uitwisselen van kennis en expertise. Good practices die in verschillende regio’s ontwikkeld zijn worden gedeeld, net als nieuwe producten die ontwikkeld worden door de regionale PLGs. 

Leden van deze groep:
Anna Hotze
Anika Embrachts
Bert Bredeweg
Femke Gerritsen
Marit Kruiskamp
Ronald Keijzer
Suzan Koning
Vincent Jonker

Contactpersoon Programmaleiding:
Edmee Suasso

Ga naar de groep in Teams

Lid Worden? Mail naar info@lerendeleraren.nl